Podkarpackie Centrum Biofeedback 

to zespół specjalistów  z różnych dziedzin, którzy współpracują ze sobą zapewniając kompleksową diagnozę i  terapię z indywidualnym podejściem do każdego. Naszym priorytetem jest pomoc drugiemu człowiekowi w  atmosferze zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

W naszej ofercie :

Badanie QEEG

Terapia Biofeedback

Psycholog

Pedagog

Logopeda

Terapia rodziny

Dogoterapia

Trening mentalny

Jesteśmy dla całej rodziny!

Znajdziecie nas Państwo w Centrum Medycznym “Medyk”

Niepubliczne Przedszkole Językowe Centrum Kids

w Dębicy będzie działać od 1 września 2020 roku dzięki otrzymanemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa IX  (Jakość edukacji i kompetencji w regionie), działanie 9.1 (Rozwój edukacji przedszkolnej), konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”.

Rekrutacja już od 01.04.2020.

Oferta przedszkola

Biuro projektu :

39-200 Dębica, ul Ratuszowa 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy dla Was

Dla Dzieci
Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla Seniorów