Skip to content

Dla dzieci

 

Trening EEG Biofeedback jest polecany dla dzieci i młodzieży w celu zwiększenia możliwości ich umysłu. Terapia EEG Biofeedback poprawia kondycję psychiczną i fizyczną, a także procesy poznawcze – tj. zapamiętywanie (kodowanie), przetwarzanie informacji, uczenie się, odtwarzanie – przypominania sobie materiału.

 

Obecny program szkolny jest dużym obciążeniem dla każdego dziecka, dodatkowo pojawiają się coraz częściej objawy przemęczenia i przewlekłego stresu u dzieci z powodu nadmiaru zajęć pozaszkolnych. Często bywa to przyczyną braku motywacji do nauki, a nawet frustracji i postępującej za nią agresji czy autoagresji u dziecka.

Jeżeli Twoje dziecko:

  • łatwo się rozprasza i jest niecierpliwe,
  • uzyskuje oceny szkolne poniżej swoich możliwości
  • trudno zabiera się do nauki,
  • ma trudności ze zrozumieniem poleceń,
  • często myli cyfry i litery,
  • nie nadąża z wykonaniem poleceń na sprawdzianach,
  • często nie kończy zadań,
  • bywa agresywne,
  • silnie stresuje się przed sprawdzianami,
  • jest nieśmiałe,

Terapia EEG Biofeedback jest szczególnie polecany dzieciom i młodzieży mających problemy z powodu:

– zaburzeń koncentracji uwagi, również ADHD czy ADD

– Autyzmu, zespołu Aspergera

agresji i zachowań buntowniczych

– braku motywacji do nauki, problemów z samodyscypliną

– dysleksji, dysgrafii czy dyskalkulii

– obniżonej sprawności intelektualnej

– wysokiej podatności na stres

– zaburzeń emocjonalnych

– zaburzeń rytmu snu i czuwania

– zaburzeń rozwoju mowy

– zaburzeń związanych z  moczeniem nocnym

 

Treningi Biofeedback jest przeznaczona również dla młodzieży , gdzie ważne są takie czynniki jak pamięć i koncentracja uwagi np. dla dzieci trenujących różne dyscypliny sportowe czy uczące się gry na instrumencie.

ADHD / ADD

Dotychczasowe badania sugerują wysoką efektywność w przypadku zaburzeń ADHD i ADD.

Sama diagnoza na podstawie EEG/QEEG okazuje się być trafna w niespełna 90%, zgodność szacowano w odniesieniu do testów TOVA, Conners, CPT, ADDES.

Trening. Do uzyskania poprawy wymagane jest co najmniej 20 sesji treningowych, a pełny cykl treningowy winien trwać około 40-50 spotkań. W wyniku treningu theta/beta obserwuje się wzrost ilorazu inteligencji, a także poprawę koncentracji uwagi i kontroli impulsów. Według badań empirycznych efekty terapii EEG Biofeedback utrzymują się również po odstawieniu leku (tu: Ritalin). Najlepsze efekty osiąga się przy 3-5 sesjach w tygodniu po około 30-45 minut.