Skip to content

Dla seniorów

Wykazano dobroczynny wpływ treningu EEG biofeedback w wielu zaburzeniach, m.in. w przypadku:

– problemów z pamięcią i koncentracją uwagi

chorobie Parkinsona

wczesnych stadiach choroby Alzheimera

– udarach mózgu

problemach związanych z menopauzą

pobudzenie chęci do aktywnego korzystania z życia