Skip to content

DOGOTERAPIA

Proponowane zajęcia dogoterapii :

 • Spotkanie z psem: zajęcia te głównie zawierają elementy zabawy, opierają się na spontanicznej, ukierunkowanej przez prowadzącego zabawie z psem. Celem tych zajęć jest stworzenie pozytywnej relacji pomiędzy uczestnikami, a psem, zmniejszenie dystansu, niesienie radości oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Uczestnicy zajęć dowiadują się o właściwym zachowaniu wobec psa oraz poznają zasady bezpiecznego z nim kontaktu. Pies uczestniczy w zabawach i umila spotkanie.

 

 • Zajęcia edukacyjne – forma tych zajęć ma na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej. Zajęcia z udziałem psa motywują do nauki, pozytywnie wpływają na emocje, dzięki czemu zwiększa to możliwość przyswajania wiedzy oraz budzi chęć kontaktu słownego, a także usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne. W czasie zajęć i zabaw naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie zadań, a nade wszystko mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań.

 

 

 • Terapia z psem zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji/ terapii, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem, pedagogiem oraz zapoznaniu się z dokumentacją (za zgodą udostępnienia przez dyrekcję placówki oraz rodziców tj. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET). Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb.

 

 • Zajęcia z elementami profilaktyki pogryzień – zajęcia promują działania profilaktyczne: zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie prawidłowych zachowań i działań .

Zajęcia z elementami profilaktyki pogryzień Program „ Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko” – to program profilaktyczny, którego celem jest przekazanie dzieciom prawidłowych, bezpiecznych postaw wobec psów. Przekazuje takie informacje o psie, które ukazują go jako zwierzę przyjazne, a nie wzbudzające strach i przerażenie.  Program ten koncentruje się na przygotowaniu dziecka do takich zachowań, które mają zminimalizować ryzyko znalezienia się dziecka w sytuacji niebezpiecznej z udziałem psa.                                                                        Podczas zajęć poruszane będą m.in następujące zagadnienia: świadome i odpowiedzialne posiadanie psa, podstawowe informacje dotyczące czworonożnego przyjaciela, jego żywienia, potrzeb oraz ich zaspokajania, a także komunikowania sie z nim; bezpieczny kontakt z psem, umiejętność zachowania się w sytuacjach codziennych, nietypowych, a także niebezpiecznych. Ponadto program zajęć zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu rozwój intelektualny, poznawczy i fizyczny uczestników.

 • Zajęcia indywidualne:
 • dla dzieci z kynofobią
 • dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • dla dzieci mających problemy w przyswajaniu wiedzy
 • oraz inne

*Niezależnie od rodzaju zajęć wszystkie dzieci w nich uczestniczące będą miały możliwość udziału w ćwiczeniu.

Czas  realizacji zajęć:

 • Zajęcia dla dzieci przedszkolnych trwają 30min i są dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci w nich uczestniczących.
 • Zajęcia dla dzieci żłobkowych trwają 15 minut i są dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci w nich uczestniczących.
 • Zajęcia indywidualne trwają od 30 do 45 minut i są dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci w nich uczestniczących.

*Dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje oraz dokumenty dotyczące moich psów będą dostępne do wglądu  na osobistym spotkaniu.

 

Psy z którymi uczestniczę w zajęciach :

Cocer Spaniel Angielski „Kiara”

 Cavalier King Charles Spaniel „Molly”

 

Zajęcia prowadzone przez: mgr Patrycja Hendzel-Stefan – oligofrenopedagog, dogoterapeuta, trener profilaktyki pogryzień.