Skip to content

FIZJOTERAUPEUTA

Gabinet fizjoterapii

 Fizjoterapeuta prowadzi leczenie metodami niefarmakologicznymi i nieoperacyjnymi. Celem pracy jest przede wszystkim poprawa kondycji psychofizycznej chorego, walka z bólem i ograniczeniami natury ruchowej. Fizjoterapeuta leczy i  nadzoruje leczenie osób z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi.

 W ramach gabinetu fizjoterapii oferujemy:

–  leczenie dolegliwości stawowych,

–  leczenie bólów kręgosłupa,

–  leczenie stanów pourazowych,

–  rehabilitację po udarach,

–  rehabilitację osób z niedowładem,

–  rehabilitację po kontuzjach,

–  rehabilitację osób starszych,.

– rehabilitację sportowców

Fizjoterapia prowadzi działania mają na celu przywrócenie pełnej sprawności psychofizycznej oraz zwiększenie wydolności wysiłkowej.

Szeroką grupą pacjentów  stanowią  sportowcy leczący się po kontuzjach oraz osoby starsze.  W przypadku tych ostatnich celem fizjoterapeuty jest opóźnienie efektów starzenia się, poprawa sprawności motorycznej oraz podtrzymanie zdolności pacjenta do samodzielnego funkcjonowania na co dzień. Poza tym fizjoterapeuta zajmuje się osobami po amputacjach, z protezami różnego rodzaju. Celem jest wówczas aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do normalnego życia.

Oferujemy:

  • Dokonywanie oceny stanu pacjenta.
  • Ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii.
  • Prowadzenie dokumentacji pacjenta.
  • Ciągłe kontrolowanie postępów fizjoterapii.
  • Wydawanie opinii , w związku ze stanem funkcjonalnym pacjentów poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.
  • Prowadzenie działalności profilaktycznej – popularyzowanie zachowań prozdrowotnych, w celu zapobiegania niepełnosprawności osób w różnym wieku.
  • Dobór i dopasowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne).
  • Naukę  pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi (przedmiotami ortopedycznymi).