Skip to content

JAK PRZEBIEGA TERAPIA

 Przebieg terapii EEG Biofeedback

Podczas każdego treningu Biofeedback ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal (wzmacnianych bądź hamowanych) wyznaczany jest indywidualny cel i sposób pracy. W czasie sesji trenujący ma pełny wgląd w obserwację czynności bioelektrycznej swojego mózgu. Istotą treningu jest wspólna praca terapeuty i trenującego.

W praktyce oznacza to na przykład, że trenujący obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu zależy, jak ta animacja przebiega. Jeśli trenujący osiągnie założone jako cel parametry pracy mózgu, animacja przebiega w sposób niezakłócony, kiedy jednak parametry zaczynają odbiegać od założonych, obraz na przykład może stawać się nieostry. Dzięki temu trenujący na bieżąco obserwuje na ekranie, jak pracuje jego mózg i ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane parametry jego pracy, które z czasem stają się dla mózgu nawykiem.

Kwalifikacja do treningu EEG Biofeedback- Badanie QEEG

Aby zakwalifikować pacjenta do odpowiedniego treningu, należy wykonać badanie diagnostyczne QEEG. To bardzo skuteczne narzędzie, które dostarcza wiarygodnych markerów dysfunkcji mózgu. QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy z sensorów EEG są analizowane ilościowo przez specjalistyczne programy. Mapy QEEG pozwalają zlokalizować obszary nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu. Uzyskane wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej. Na tej podstawie tworzone są protokoły treningowe. Dzięki indywidualnie ustalonym protokołom treningowym wzmacniane są pożądane fale (np. te które sprzyjają koncentracji, panowaniu nad emocjami), a ogranicza się fale, których jest za dużo (np. związane ze stresem czy rozproszeniem uwagi).

Trening

Trening EEG Biofeedback jest przyjemny, bezbolesny i co najważniejsze bezpieczny. Sam montaż czujników (jedna lub dwie elektrody miseczkowe na środku głowy oraz dwa klipsy na uszach) również nie stanowi dyskomfortu dla Klienta.

Trwałość efektu

Docelowo, w trakcie kolejnych spotkań terapeutycznych tworzą się nowe synapsy (połączenia nerwowe) w Ośrodkowym Układzie Nerwowym i uzyskiwany jest długotrwały efekt, dzięki tzw. neuroplastyczności mózgu.

Przeciwwskazania do EEG Biofeedback

Brak jest przeciwwskazań do treningu EEG Biofeedback, jednak w przypadku niektórych poważniejszych schorzeń neurologicznych zaleca się konsultację z lekarzem.