Skip to content

Jolanta Lula

mgr Jolanta Lula- certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, pedagog, filolog romanista, oligofrenopedagog.

 

Osiągnięcia/doświadczenie

Studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie w zakresie Filologii Romańskiej oraz Pedagogiki

przedszkolnej z rytmiką

Studia w Tarnowskiej Szkole Wyższej z Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie z Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Filolog romanista

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Kursy, szkolenia 

Kurs Trenera EEG Biofeedback I stopnia