Skip to content

Marta Kopańska

Dr n. med. Marta Kopańska- kierownik zespołu, terapeuta I i II stopnia EEG Biofeedback, neurobiolog,  neurofizjolog, oligofrenopedagog

 

Osiągnięcia/doświadczenie

Studia doktoranckie w zakresie nauk biologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Studia  z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z zarządzania instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji

Pracuje w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wykonawca i kierownik znaczących projektów naukowych

Autorka 20 publikacji naukowych w zakresie neurobiologii i toksykologii.

Staż w Instytucie Neuroscience and Brain Technologies (IIT) we Włoszech, gdzie zajmowała się neuroobrazowaniem

Staż na Uniwersytecie Medycznym w Miami na Florydzie (USA).

Warsztaty w San Francisco w zakresie metod diagnostycznych w autyzmie

Szkolenie z zakresu QEEG a EEG Biofeedback

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

 

dr Danuta Ochojska– psycholog, terapeuta, Doktor w Zakładu Psychologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; koordynator poradni psychologicznej „No stress” na UR.

Osiągnięcia/doświadczenie

Studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Studia doktoranckie na  Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Zajmuje się problematyką z zakresu psychologii klinicznej i psychologii rodziny.

Autorka 61 artykułów naukowych, monografii pt. Stwardnienie rozsiane i rodzina oraz współredaktorką pracy pt. Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia.

Pracowała w Wojewódzkim Zespole Ochrony Zdrowia Matki Dziecka i Młodzieży w Katowicach.

Praca terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością i ich rodzicami w ramach Centrum dla Osób Niepełnosprawnych przy Caritas w Rzeszowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członek Towarzystwa Walki z Kalectwem

 

Kursy, szkolenia 

 „Metoda kinezjologii edukacyjnej”

 „Podstawy systemowej pracy z rodziną”

 „Podstawy psychoterapii psychodynamicznej”

 „Intensywny trening kontaktu w relacji psychoterapeutycznej”

„Komunikacja alternatywna”

„Emisja głosu”

„Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym”

 „Aktywne metody pracy z grupą”

„Neurodydaktyka”

„Deficyty w teorii umysłu u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi”.