Skip to content

O PRZEDSZKOLU

Niepubliczne Przedszkole Językowe Centrum Kids w Dębicy informuje, że decyzją Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa IX  (Jakość edukacji i kompetencji w regionie), działanie 9.1 (Rozwój edukacji przedszkolnej) – otrzymało dofinansowanie. Od dnia 01 września 2020 roku realizować będzie działania edukacyjne w ramach projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”.
W miesiącu czerwcu prowadzone będą dodatkowe zajęcia adaptacyjno-zapoznawcze, które pozwolą na podjęcie decyzji  o ostatecznym zapisaniu pociech do naszego przedszkola.

Przedszkole Centrum Kids realizowało będzie (w ramach projektu) podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z USTAWĄ w okresie od 01.09.2020 do 31.06.2021 r. (finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w okresie do
10 miesięcy). Nadzór nad placówką sprawować będzie Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Praca wychowawczo-opiekuńcza prowadzona będzie na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zaproponowanego przez nauczycieli i specjalistów, dostosowanego oraz dopuszczonego do użytku przez dyrektora.
W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 grupy przedszkolne liczące łącznie 45 dzieci, planuje się, że będą to:

 • I grupa: dzieci 3 letnie,
 • II grupa: dzieci 3-4 letnie.

Przedszkole będzie czynne od 06:00 do 19:00  (5 dni w tygodniu) – uczestnikom zostanie zapewniona i planowane działania wspierające:  zajęcia specjalistyczne zbiorowe i indywidualne – język angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, opieka psychologiczna, malarstwo, religia.

 • całodniowe wyżywienie podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.

Opiekę nad dziećmi w grupie I i II sprawować będą: 1 nauczyciel główny i 1 pomoc nauczyciela głównego (bieżące wspieranie oraz uzupełnianie, zastępowanie   w razie choroby lub sytuacji  losowej  nauczyciela głównego)

 • opiekę specjalisty lekarza (pediatry), poprzez przeprowadzanie comiesięcznych badań profilaktycznych,  niezbędnych w diagnozowaniu deficytów i ich niwelowaniu przez kadrę przedszkola,
 • w ramach integracji społecznej oraz tzw. „poszerzania horyzontów”,  zorganizowane zostaną atrakcje w formie zajęć wyjazdowych
  (łącznie 4 w całym roku przedszkolnym na grupę 45dzieci – finansowanie z projektu – szczegóły w uzasadnieniu pod budżetem projektu), dodatkowo kadra organizować będzie  w  ramach realizacji podstawy programowej i własnych zasobów, różnego rodzaju atrakcje bez kosztowe, takie jak św. Mikołaj, rocznice-wydarzenia-święta okolicznościowe -Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, święto Matki,
 • ubezpieczenie  NW,
 • zakup materiałów wspierających prowadzenie zajęć (szczegóły w uzasadnieniu pod budżetem projektu).

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zastosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu (w rozliczeniu miesięcznym):

 • 20% czasu zostanie przeznaczona na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, pod opieką nauczyciela),
 • 20% czasu dzieci będą spędzały czas na świeżym powietrzu, na boisku, w parku itp. (gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, itp.),
 • 20% czasu zajmą różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • 40% czasu nauczyciele będą dowolnie gospodarować – w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
  i inne . Potrzeba: wynika z indywidualnych uwarunkowań każdego uczestnika.

Rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021  prowadzona będzie od 01.04.2020 roku.

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją  i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu Niepublicznego Przedszkola Językowego Centrum Kids w Dębicy, ul. Ratuszowa 9, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej:

Więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem tel: 508 390 184

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie – ilość miejsc ograniczona.

Do pobrania:

Regulamin projektu

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu

Załącznik nr 2 – Informacje uzupełniające o rodzinie

Załącznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 – Karta oceny formalnej dziecka do udziału w projekcie

Załącznik nr 5 – Karta oceny merytorycznej dziecka do udziału w projekcie