Skip to content

O TERAPII

Metodę EEG Biofeedback stworzyli naukowcy z ośrodka NASA. Początkowo wykorzystywali terapię biofeedback do przeszkolenia astronautów i pilotów, którzy w ciężkich, stresujących warunkach musieli bezbłędnie wykonywać złożone czynności. Z kolei w Polsce trening biofeedback stosowali sportowcy np. Adam Małysz. Obecnie ten sposób używany jest jako wspomaganie terapii psychologicznej i cieszy się dużym uznaniem. Trening EEG Biofeedback nazywana jest terapią XXI wieku. Stwarza możliwości leczenia rozmaitych zaburzeń psychologicznych, neurologicznych i psychosomatycznych. Warto wiedzieć, że metoda Biofeedback jest skuteczna w 90-95% przypadkach.

Terapia Biofeedback opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego, czyli dostarcza informacje zwrotne osobie badanej o czynności bioelektrycznej mózgu, jej funkcjonalności czy dysfunkcjonalności. Kiedy ciało i umysł wzajemnie na siebie wpływają pozwalają modyfikować zachowania oraz uczyć kontroli nad reakcjami. Terapeuta pomaga trenującemu zrozumieć w jaki sposób może kierować i kontrolować pracę swojego mózgu, a jednocześnie zmieniać nieprawidłowy rozkład fal.

W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się aktywność naszego mózgu, który wytwarza fale elektromagnetyczne. Wspomniana aktywność jest rejestrowana za pomocą aparatu EEG. Mózg wytwarza kilka fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów aktywności.

  • fale delta, 1-4 Hz – senny, śpiący
  • Fale theta, 4-8 Hz – rozkojarzenie, rozmyślenie, wizualizacja
  • Fale alpha, 8-12 Hz – relaksacja, twórczość, fantazjowanie
  • Fale SMR, 12-15 Hz – spokój, uwaga zewnętrzna
  • Fale beta, 15-18 Hz – aktywność uwaga
  • fale wysoka beta, 18-30Hz – napięcie mięśniowe, lęk, strach

Metoda EEG Biofeedback jest bezpieczna. Nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych.

Trening EEG Biofeedback skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Należy jednak pamiętać, że terapia EEG Biofeedback, jak każda inna, wymaga od osoby trenującej pewnego poziomu zaangażowania. Uznaje się więc, że nasi najmłodsi Klienci powinni być co najmniej w wieku wczesnoszkolnym.