Skip to content

Paulina Parys

mgr Paulina Parys

Osiągnięcia/doświadczenie

Studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi

Studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim (specjalizacja nauczycielska)
Praca  jako logopeda w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy oraz w przedszkolach

Kursy, szkolenia 

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 3 – 6 lat

Zespół Aspergera – obraz kliniczny, diagnoza, terapia

Zaburzenia u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, diagnoza, leczenie. Zaburzenia depresyjne, mutyzm wybiórczy