Skip to content

PEDAGOG

Gabinet pedagogiczny  

Oferuje:

  • Najnowszą Metodę Treningu Myślenia, która opiera się na założeniu usprawniania procesów myślowych.

Zajęcia prowadzone w ramach Treningu Myślenia, mają na celu wspieranie procesu uczenia się, kształtowanie kreatywności i samodzielności w myśleniu, rozwijaniu umiejętności planowania działania, zmierzających  do radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami i osiąganiu zamierzonych celów.

  • Proponujemy wsparcie w dążeniach do samodzielności oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz z niepełnosprawnością.
  • Oferujemy edukację, w której respektowane są specjalne, zróżnicowane potrzeby i możliwości poznawcze uczniów z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności niezależnie od tego czy kształcenie i wychowanie ma charakter integracyjny, inkluzyjny, czy odbywa się w przedszkolach, szkołach integracyjnych czy specjalnych;
  • Działania zorientowane są na celową i intensywną wczesną opiekę, stymulację i wspomaganie rozwoju małego dziecka.
  • Gwarantujemy specjalistyczną rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych, ukierunkowaną na określony rodzaj niepełnosprawności.