Skip to content

REKRUTACJA

Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i Funkcjonowanie Ośrodka wychowania przedszkolnego w mieście Dębica” Działanie 9.1. Rozwój Edukacji Przedszkolnej  projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.