Skip to content

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Dębica, 01.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /2020

Dotyczy: Najmu lokalu dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Kids w Dębicy, w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP
na lata 2014-2020, Działanie nr 9.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 1.2020

NIEAKTUALNE