Skip to content

Waldemar Wolicki

mgr Waldemar Wolicki – pedagog, terapeuta i socjoterapeuta. Od ponad 25 lat pracuje jako pedagog szkolny, poza tym  współpracuje lub współpracował  z instytucjami:

Studia/doświadczenie

– UMCS w Lublinie, studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza ,

– studium socjoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie

– od 25 praca jako pedagog szkolny

– czynny trener  EEG Biofeedback

– Współpraca  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzin, świetlice środowiskowe  i terapeutyczne, Ośrodekiem Interwencji Kryzysowej, MOPS i GOPS , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespółem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w powiecie dębickim.

Szkolenia:

-Terapia dzieci z ADHD,

– Mediacje rówieśnicze i rodzinne,

– Koordynator rodzin zastępczych,

– szkolenia związane z profilaktyką uzależnień i pierwszym kontaktem z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi substancjami psychoaktywnymi

– szkolenia związane z przemocą środowisku uczniowskim i rodzinnym.
– szkolenie Metoda terapii Biofeedback prowadzone przez firmę BioMed z Wrocławia