Skip to content

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10

Dębica, 10.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 /2020

Dotyczy: Świadczenia usługi lekarskiej dla dzieci z dwóch przedszkolnychw Niepublicznym Przedszkolu Centrum Kids w Dębicy,
w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”,
złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020,
Działanie nr 9.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 10.2020