Skip to content

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Dębica, 04.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 /2020

Dotyczy: Dostawy wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Kids w Dębicy, w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie
i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2.2020

 

Zwycięzcą postępowania w części I została firma MOJE BAMBINO z siedzibą 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46,
w części II firma Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Klonowa 5,
natomiast w części III firma JOVANNA z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 19.