Skip to content

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3R/2020

Dębica, 01.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3R/2020

Dotyczy: świadczenia usług pomocy kuchennej wraz  z pracami porządkowymi w Niepublicznym Przedszkolu Centrum Kids w Dębicy,
w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”,
złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020,
Działanie nr 9.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 3R.2020